بهنام امیری، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در دومین نشست خبری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی بر اساس شاخص‌های پیشینه و سوابق عملکرد، کیفیت در سرویس‌دهی، رضایتمندی مشتریان و امنیت اطلاعات خبر داد. بر طبق گفته‌های امیری، شاخص‌های ارزیابی کسب و کار‌ها در جلسات متعدد با انجمن‌ها و تشکل‌ها و صاحب نظران تهیه شده است.

بر همین اساس، در اولین گام تعیین رتبه‌بندی کسب وکارهای الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از روز چهارشنبه دو شاخص تعداد شکایات بدون پاسخ و میزان تاخیر در پاسخگویی کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی را روی پروفایل عمومی آنها منتشر خواهد کرد.

به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این اقدام با هدف بهبود کیفیت در کسب‌وکارها صورت پذیرفته است و به صاحبان کسب و کار در چند مرحله مهلت داده شده است که تا زمان انتشار عمومی نسبت به بهبود کیفیت شاخص‌های اعلام شده اقدام نمایند. طبق آمار منتشر شده، پس از پیاده‌سازی این سیستم، کیفیت پاسخگویی به مشتریان بهبود نسبتاً خوبی پیدا کرده است.

امتیاز منفی در بدون پاسخ گذاشتن تماس‌ها

بر اساس گفته‌های بهنام امیری، پاسخ ندادن یا با تاخیر جواب دادن به شکایات مخاطبان و مشتریان در سوابق عملکرد نکته منفی به حساب می‌آید و این موضوع اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد. طبق گفته‌های معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اگر کسب‌وکارها ۳ بار پاسخگویی را بیش از مهلت ۴ روزه که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین شده است به تاخیر اندازند، به معنای عدم پاسخگویی آنها خواهد بود و امتیاز منفی برای آنها محاسبه خواهد شد. بر همین اساس نحوه نظارت بر کسب و کار‌ها از حالت دولت محوری به سوی نظارت مشتری محوری خواهد رفت.