طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر اصلاح قانون چک، این نهاد الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک را به تمام بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده است. مطابق آخرین اصلاحات، دستورالعمل نقد کردن چک برگشتی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است که در ادامه به چگونگی انجام فرآیند آن پرداخته می‌شود.

مراحل نقد کردن چک

طبق مصوبه، از این به بعد وصول چک برگشتی پنج مرحله خواهد داشت.

در مرحله اول، پس از مراجعه دارنده چک به بانک و تأیید عدم موجودی کافی، دارنده چک باید درخواست دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت به همراه کد رهگیری را بدهد. در این زمان اطلاعات کامل چک موضوعه از سوی بانک عامل موردنظر در سامانه الکترونیکی بانک مرکزی ثبت می‌گردد. در صورت عدم ثبت چک در سامانه، کارمند و شعبه بانک متخلف شناخته می‌شوند.

در مرحله دوم، دارنده چک باید به همراه گواهی‌نامه عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه کرده و شکایت رسمی خود را در آنجا به ثبت برساند.

در مرحله سوم و پس از ثبت شکایت، دارنده چک برگشتی باید یک هفته منظر بماند تا محاکم دادگستری اقدامات لازم درخصوص بررسی چک را به عمل آورند.

در مرحله چهارم و پس از بررسی قانونی چک، قوه قضائیه حکم اجرائی را صادر می‌کند و به صادرکننده چک مهلتی 10 روزه ابلاغ می‌شود تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

در مرحله پنجم، دارنده چک مجدد برای دریافت پول خود به بانک مراجعه می‌کند و در این زمان اگر مجدداً مشکل عدم موجودی کافی حادث گردد، از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” با صادر کننده چک برگشتی، برخورد خواهد شد.

چک برگشتی
چک برگشتی