طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان آبان ماه سال 98 بیش از 58400 دستگاه خودپرداز در شبکه بانکی مشغول فعالیت بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 3.2% افزایش همراه بوده است. در میان بانک‌های ایران، بانک‌ ملی با 8100 دستگاه، رکورد دار بیشترین خودپرداز فعال است و پس از آن بانک‌های صادرات و ملت جای گرفته‌اند.

بدلیل اینکه تعداد بالایی از تراکنش‌ها بر بستر خودپرداز صورت می‌گیرد و بسیاری از فعالیت‌های روزانه بانکی بوسیله خودپردازها انجام می‌گیرد، بانک‌ها همواره باید با حفظ و تقویت زیرساخت شبکه خودپرداز، اقدامات موثری در گسترش و توسعه ناوگان خودپردازهای بانکی و ابزارهایی نوین و به روز از این خانواده، همچون خودپرداز غیر نقد و VTM- ATMR اقدام کنند. تعداد خودپردازهای شبکه بانکی از ابتدای سال ۷۶۳ عدد دستگاه رشد داشته است.

 

استان تهران دارای بیشترین تعداد خودرپرداز

بر اساس آمارهای این گزارش، استان تهران دارای 13300 دستگاه خودپرداز است که در این میان بیشترین تعداد به بانک ملی ایران با ۱۴۴۹ خودپرداز و پس از آن بانک سامان با ۱۰۴۹ و بانک‌های صادرات و پاسارگاد تعلق دارد. لازم به ذکر است که بانک‌های صادرات و پاسارگاد به‌صورت مشترک ۹۷۹ دستگاه خودپرداز بانکی در تهران فعال کرده‌اند.

در سایر استان‌ها هم 45100 دستگاه خودپرداز درحال فعالیت است که بانک ملی بیشترین تعداد خودپردازها را به میزان ۶۷۶۷ دستگاه به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک‌های صادرات با ۴ هزار و ۱۷۴ و بانک ملت با ۴ هزار و ۴۱ دستگاه بیشترین تعداد خودپرداز را در کشور دارند. همچنین تعداد کل کارت‌های صادر‌شده از سوی نظام بانکی کشور تا انتهای ماه مهر به حدود ۳۱۸ میلیون کارت می‌رسد. بانک‌های ملت و سپه بالاترین تعداد صدور کارت را دارند. بانک ملی ایران نیز به اندازه ۷۲% از جمعیت و بانک خاورمیانه هم به دلیل اخذ سیاست متفاوت در زمینه بانکداری کمتر از ۱۴ هزار کارت صادر کرده است.