به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی به تازگی آمار و ارقام تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی در نیمه اول سال 1402 را منتشر کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در نیمه اول امسال به بیش از 2436.2 همت می‌رسد که 21.2 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این مدت، در مقایسه با سال گذشته 4 هزار و 256 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

2039.4 همت از این تسهیلات معادل 83.7 درصد به کسب و کار‌ها و 396.8 همت معادل 16.3 درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) پرداخت شده است.

از تسهیلاتی که به کسب و کار‌ها پرداخت شده؛ 42.9 درصد به خدمات، 35.7 درصد به صنعت و معدن، 9.9 درصد به بخش بازرگانی، 5.5 درصد به مسکن و ساختمان و 6 درصد به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است.

در میان کسب‌ و‌ کار‌ها بیشترین تسهیلات پرداختی مربوط به بخش خدمات با 873.9 همت و سهم 42.9 درصدی و سپس بخش صنعت و معدن با 728.1 همت و سهم 35.7 درصدی است. تسهیلات پرداخت شده به بخش بازرگانی 201 همت، کشاورزی 123.1 همت و بخش مسکن و ساختمان 112.7 همت است.

1573.6 همت از کل تسهیلات پرداختی به کسب و کار‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده که شامل 77.2 درصد از کل تسهیلات این بخش است.

جزئیات پرداخت بیش از 2400 همت تسهیلات در نیمه اول امسال

بیشترین هدف از دریافت تسهیلات نیز مربوط به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با سهم 64.6 درصدی و مبلغ 1573.6 همتی و سپس دریافت تسهیلات برای ایجاد در کسب و کار‌ها با سهم 16.7 درصدی و مبلغ 339.6 همتی می‌باشد.

در نیمه اول امسال 158.9 همت برای خرید کالای شخصی، 92.3 همت برای توسعه و 78.4 همت نیز قرض‌الحسنه ضروری پرداخت شده است.

در این مدت 71.6 همت وام قرض‌الحسنه ازدواج و 17 همت نیز وام قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است.

سهم وام پرداخت شده به خانوار در نیمه اول سال گذشته 14.9 درصد بوده، اما امسال به 16.3 رسیده که افزایش 1.4 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

از کل تسهیلات پرداختی 21.4 درصد مربوط به وام‌های خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) است و در نیمه اول امسال بیش از 5 هزار و 210 هزار میلیارد ریال وام خرد پرداخت شده است.

در نیمه اول امسال بیش از 413 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد هم از طریق کارت‌های اعتباری به خانوار پرداخت شده که با احتساب این وام‌ها، سهم بخش خانوار به 17.7 درصد و سهم پرداخت وام‌های خرد هم به 22.7 درصد افزایش پیدا می‌کند.