طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای اجرائی شدن ماده 21 مکرر قانون صدور چک، توسط بانک مرکزی و کل شبکه بانکی ایجاد شده است و مفاد این ماده از روز بیست ودوم آذر ماه سال جاری در کل کشور اجرا خواهد شد.

مفاد و ضوابط ماده 21 قانون جدید صدور و انتقال چک به شرح ذیل خواهد بود:

  • طبق تبصره 1، از تاریخ بیست و دوم آذرماه چک‌ها دیگر در وجه حامل صادر نخواهند شد و حتماً بایستی ذی‌نفع چک معین گردد. پشت‌نویسی چک به منظور انتقال نیز دیگر موضوعیت نخواهد داشت و هرگونه انتقال چک باید در سامانه صیاد ثبت گردد.
  • دارندگان دسته چک باید نسبت به ثبت اطلاعات چک صادره و نیز مشخصات فرد دریافت‌کننده در سامانه صیاد، که شامل شناسه و یا کد ملی ذی‌نفع، مبلغ چک و تاریخ سررسید آن است، اقدام نمایند. دارندگان چک قادر خواهند بود تا از راه‌های مختلفی هم‌چون درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری شخص صادرکننده، که همان اینترنت بانک و همره بانک و برنامه‌های موبایلی هستند، به سامانه صیاد دسترسی پیدا کرده و ثبت‌های لازم را انجام دهند.
  • تنها راه شناسایی صادرکننده چک و کسب اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی، انجام فرآیند احراز هویت است. احراز هویت هم از طریق بانک و هم از طریق برنامه‌های موبایلی امکان‌پذیر می‌باشد. در برنامه‌های موبایلی احراز هویت از طریق تطابق شماره همراه صادرکننده چک با کدملی او و یا بررسی مشخصات یکی از کارت‌های بانکی وی صورت می‌پذیرد.
  • وقتی برگ چک از سوی صادرکننده در سامانه صیاد ثبت می‌شود، باید از سوی دریافت‌کننده چک نیز در صیاد تأیید گردد. بدین منظور در سامانه صیاد امکان اخذ استعلام اطلاعات چک برای دریافت‌کننده وجود دارد و وی بعد از تطبیق اطلاعات چک خود و استعلام بعمل آمده از سامانه صیاد، می‌تواند چک موضوعه را به تأیید نهایی برساند. همچنین اگر دریافت‌کننده قصد واگذاری چک به شخص دیگری را داشته باشد باید در صیاد اطلاعات ذی‌نفع جدید را که همان شناسه و کدملی است ثبت نماید.
  • دریافت‌کننده چک و هویت وی باید به درستی شناسایی شود. با استفاده از فرآیند احراز هویت می‌توان از صحت مشخصات دریافت‌کننده اطمینان کسب کرد. احراز هویت هم از طریق بانک و هم از طریق برنامه‌های موبایلی امکان‌پذیر می‌باشد. در برنامه‌های موبایلی احراز هویت از طریق تطابق شماره همراه دریافت‌کننده چک با کدملی او و یا بررسی مشخصات یکی از کارت‌های بانکی وی صورت می‌پذیرد.