طبق سخنان مدیریت سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا متضرر گشته اند، از اواخر خردادماه آغاز خواهد شد.

جزئیات تسهیلات:

بدین منظور 13 گروه شغلی که لیست بیمه به صورت کارفرمایی یا خویش فرمایی دارند، در نظر گرفته شده است. طبق گفته آقای ازوجی، بازپرداخت تسهیلات کسب و کارهای کرونایی دو ساله بوده و از مهر ماه آغاز خواهد شد. تا کنون و بر اساس آمار مورخ 30 اردیبهشت ماه، 60 هزار نفر از هم‌میهنان برای دریافت وام ثبت‌نام به عمل آورده‌اند و این تعداد در حال افزایش می‌باشد. پیش از این شرایط پرداخت تسهیلات به کارگاه‌ها بر اساس وجود نیروی شاغل و بیمه شده در آنها، عدم تعدیل نیرو، پرداخت حق و حقوق شرکت بیمه و عدم شکایت کارگران شاغل از کارفرمایان خود به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت بیمه بیکاری اعلام شده بود. نحوه تخصیص تسهیلات برای کارگاه‌هایی که مجبور به تعطیلی شده‌اند، به ازای هر فرد شاغل 16 میلیون و برای کارگاه‌هایی که شرایط معمولی دارند 12 میلیون تومان خواهد بود.

وثیقه های مورد نیاز:

وثیقه ها با توجه به میزان وام ها متفاوت خواهد بود که در جدول ذیل مبالغ وام و جزئیات وثایق ذکر گردیده است:

نوع وام وثیقه مورد نیاز
تسهیلات تا 12 میلیون تومان یک فقره سفته توسط متقاضی
تسهیلات 12 تا 48 میلیون تومان یک فقره سفته + معرفی یک ضامن
تسهیلات 48 تا 120 میلیون تومان یک فقره سفته + معرفی دو ضامن
تسهیلات 120 تا 180 میلیون تومان یک فقره سفته + معرفی سه ضامن
تسهیلات بیش از 180 میلیون تومان تضامین باید از طرف صندوق ضمانت صادر گردد

* نرخ سود تسهیلات 12 درصد و مبلغ سفته یک و نیم برابر اصل و سود تسهیلات می‌باشد.