با نگاه به جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد سال جاری، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری 13336.1هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به اسفند سال گذشته 2.6% افزایش را نشان می‌دهد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 6.2% از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تشکیل داده است و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی 30.5% و فروش اقساطی با 29.1% گزارش شده است. به لحاظ عددی در پایان خردادماه سال جاری 831.7 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال1396، 6% رشد را نشان می‌دهد. همچنین، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد سال جاری، متفاوت بوده به نحوی که 8.4% از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 181.1 هزار میلیارد ریال بوده است.

میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال گذشته 167.9 هزار میلیارد ریال بوده است. در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان 40.4% است که رقم آن 873.6 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد امسال بوده است. این میزان در اسفند سال گذشته معادل 858.8 هزار میلیارد ریال بوده است. 13.8% تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم 298.8 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به‌صورت مشارکت مدنی پرداخت شده است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

به‌صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان خردادماه ۹۸ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است. همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که 3.1% تسهیلات اعطایی به میزان 86.7 هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته80.3 هزار میلیارد ریال بوده است.

بزرگ‌ترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال‌جاری 53.1% کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها 1469.3 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده است و این رقم در اسفند سال 1397 به میزان 1475.5 هزار میلیارد ریال بوده است. بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که 13.8% کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد امسال به میزان در این بخش پرداخت شده است. در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.7% تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد امسال به میزان 563.9 هزار میلیارد ریال به‌عنوان قرض‌الحسنه و 40.3% کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 3390.2 هزار میلیارد ریال بوده است.