طی جلسه‌ای با هدف بررسی شاخص‌های مالی در اعتبارسنجی، مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، آقای حبیب احمدی گفت: سهم خدمات مالی و بانکی زمانی در یک کشور توسعه می‌یابد که اقتصاد رشد صعودی را در پیش ‌گیرد و افزایش سهم این خدمات منجر به تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آینده خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش اصلی نظام مالی شامل بانک‌ها می‌باشد و بیشترین و متفاوت‌ترین ریسک‌ها متوجه سیستم بانک ی است. به گفته وی ریسک اعتباری عمده‌ترین سهم را در میان ریسک‌ها داشته ولی می‌توان با “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” به کنترل ان پرداخت.

احمدی اظهار داشت: مهمترین شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان شامل درصد رشد سود عملیاتی، نسبت بازده دارایی، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش خالص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت حاشیه سود، نسبت آنی و جاری، نسبت مالکانه، میانگین وزنی، گردش دوره عملیات، متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت کل بدهی، نسبت بازده ارزش ویژه، درصد رشد فروش و …. هستند.

همچنین روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: با توجه به آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی جهت ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های دولتی “حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان 70 درصد خدمات و کالا فروخته شده و بر مبنای اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی حسابرسی شده مجاز می‌باشد” درنهایت سقف مانده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی تا 90 درصد فروش سال گذشته توسط بانک یا موسسه غیربانکی افزایش یافته است.

در ادامه احمدی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر بر جامعه و افزایش قیمت‌های مواد اولیه، می‌توان جهت بررسی میزان فروش صورت‌های مالی برای اعتبارسنجی، از صورت‌های مالی میان‌دوره، اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده فروش فصلی، برنامه توجیهی و بودجه پیش‌بینی شده برای فروش و قراردادهای پیمانکاری سال جاری شــرکت­های تولیدی بهره گرفت.

در پایان این نشست، توسعه و استفاده از ابزارهای بانکداری شرکتی و افزایش خدمات بانک‌ها به منظور رفاه مشتریان مورد تاکید قرار گرفت.

سامانه مرآت بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات اعتبارسنجی در کشور، به همراه اخبار و مقالات جدید و مهم ایران و جهان در حوزه اعتبارسنجی