سخنگوی بانک دولتی پاکستان با اشاره به تصمیم دولت پاکستان به اجرای یک برنامه جامع با هدف توسعه بانکداری اسلامی در این کشور گفت: بانک دولتی پاکستان در حال پایه‌ریزی یک طرح هفت ساله و یک چارچوب جامع در این زمینه می‌باشد که ظرف دو ماه آینده از آن رونمایی خواهد شد. دولت پاکستان کمیته ویژه‌ای را بدین منظور تشکیل داده و در حال بررسی وام‌هایی است که تحت این چارچوب پرداخت خواهد شد.

این درحالی است که بنا به گفته بانک مرکزی پاکستان، سهم بازار دارایی‌های بانکداری اسلامی در کل صنعت بانکداری در این کشور تا پایان سال مالی گذشته به 14.4% در مقایسه با 12.9% در ژوئن سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. شایان ذکر است که دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی نیز در سه ماهه منتهی به ژوئن در مقایسه با سه ماهه قبلی آن، با رشد ۷.۳ درصدی از ۲.۷۹ تریلیون روپیه به ۲.۹۹ تریلیون روپیه افزایش یافته است.