صالح‌آبادی مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات در مصوبه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت که نرخ سود ۱۵درصد در سیستم بانکی اجرایی شده است و بسته به تحولات آینده امکان بازنگری آن نیز وجود خواهد داشت. همچنین وی در پاسخ به این سوال که؛ با توجه به شرایط اقتصاد کشور و رونق بازار سرمایه آیا نرخ سود ۱۵درصد مناسب است یا خیر؟ پاسخ داد؛ با توجه به شرایط فعلی امکان مقایسه وجود ندارد زیرا در بازار سرمایه نوسان وجود دارد و بازار پر‌ریسک است و طیف‌هایی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند تمامی ریسک‌ها را پذیرفته‌اند.

این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت که اهمیت نرخ سود بانکی در گرو رابطه تورم و نرخ سود می‌‍باشد. به عبارت دیگر؛ درست است که نرخ بازار بین بانکی در حال حاضر کاهش یافته، اما بازنگری و تعیین نرخ سود سپرده‌ها ارتباطی با تورم دارد و این روابط باید مدنظر باشد و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار سرمایه و یا کاهش کوتاه‌مدت نرخ بازار بین بانکی نمی‌تواند مبنای تغییر نرخ سود سپرده‌ها باشد و باید روندها مدنظر باشد.

صالح‌آبادی در پایان نیز بیان داشت که دولت با ابزار ETF دولت ۲۰ درصد سهامی که براساس اصل ۴۴ از شرکت ها در اختیار دارد را در این صندوق‌ها وارد کرده و مدیریت خود را به مدت یکسال حفظ کند و اگر پس از آن تعداد سهامداران تعداد قابل توجهی از یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را جذب کنند می‌توانند در مجمع شرکت کنند و حق رای نیز داشته باشند.

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.