طبق بند “ب” ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، فرآیند صدور و استفاده از کارت هدیه تغییر کرده است و بانک‌ها و موسسات مالی موظفند مشتری را پیش از صدور کارت هدیه به طور کامل احراز هویت نمایند.

لذا کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات مالی، دستورالعمل جدید صدور کارت هدیه را تصویب و به بانک‌ها ابلاغ نموده است که به شرح زیر می‌باشد:

1- موسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه، علاوه بر شناسایی کامل مشتری و نیز احراز هویت وی، مشخصات کلیه کارت‌های هدیه صادر شده برای مشتری را در سامانه‌های خود ثبت نمایند تا امکان ردیابی تمامی تراکنش‌های هر کارت وجود داشته باشد.

2- موسسه اعتباری باید تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از متقاضی کارت اخذ کند. لذا مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادر شده بر عهده مشتری می‌باشد.

3- همچنین صدور کارت هدیه برای اشخاص ذیل ممنوع است: – اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز امتناع می‌کنند. – دارندگان سابقه چک برگشتی

– افرادی که سوء سابقه قضایی دارند و حق افتتاح حساب برایشان ممنوع است و یا افرادی که حساب‌های مسدود شده در بانک‌ها و موسسات مالی بنابر حکم مراجع قضایی دارند.

– اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی و شناسه ملی – اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی  

ویژگی‌های کارت هدیه

حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ریال بوده و امکان شارژ مجدد ندارد و در صورت اتمام موجودی بایستی ابطال گردد. انواع کارت‌های هدیه صادر شده توسط بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری تنها به مدت یک سال تاریخ انقضا خواهند داشت و در صورت منقضی شدن، مانده وجه کارت در کلیه شعب بانک و موسسه اعتباری صادرکننده قابلیت نقد شوندگی خواهد داشت.