بانک مرکزی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد که دراین بخشنامه نحوه احراز عدم طرح دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است را اعلام و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷، بانک‌ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده نسبت به رفع سوءاثر چک های‌ برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.

شایان ذکر است تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت اخذ استعـلام و احـراز عدم دعـوای کیفری و حقوقی در خصـوص چـک های مشـمول مرور زمـان سه سال اقدام کند.

در همین راستا، علی نظافتیان، کارشناس حقوق بانکی درباره این بخشنامه گفت: هنگامی که شخصی چک بلامحل صادر می‌کند محدودیت های بانکی را شامل می شود که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود. وی افزود: یکی از این موارد، گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهی بعد از پرداخت و عدم طرح دعوا کیفری یا حقوقی توسط دارنده چک است. تا به حال قرار بود براساس قانون چک این موضوع از طریق سامانه‌ای متمرکز انجام شود، اما چون طراحی نشده بود طبق هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌ها و قوه قضاییه مقرر شد تا بانک‌ها از مرکز فناوری قوه قضاییه استعلام کنند و اگر گواهی مبنی بر عدم طرح دعوا حقوقی و کیفری صادر نشده بود، رفع سوء اثر سه ساله اعمال می شود. این کارشناس حقوق بانکی در ادامه تصریح کرد: این بخشنامه صرفاً مربوط به چک هایی است که سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن گذشته است.