امکان مشاهده آنلاین رتبه اعتباری اشخاص حقیقی ( استعلام بانکی ) از طریق شرکت اعتبارسنجی آیس و بدون هیچگونه محدودیت مکانی و زمانی در شبکه بانکی فراهم شد. مشتریان می‌توانند با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل گزارش اعتباری خود را مشاهده کنند.

براساس این رویکرد، هرایرانی براساس رفتارمالی که در ۸ سال گذشته در بانک ها انجام داده ( نظیر چک های برگشتی، اقساط معوق و ضمانت های برای اشخاص حقیقی) دارای رتبه اعتباری می باشد و این رتبه اعتباری، تحت نظارت بانک مرکزی توسط یک شرکت مادر تخصصی جمع‌آوری و تولید می شود.

برهمین اساس، هر شخص حقیقی برای مشاهده رتبه‌ اعتباری خود و یا دریافت پنل اعتبارسنجی ویژه مشاغل و صاحبان کسب و کار می‌تواند از طریق لینک www.icescoring.com اقدام کند.