در خبری که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شده است، از زمان اپیدمی کرونا و آسیب‌های جدی ناشی از آن، تاکنون 14 رسته شغلی که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند شناسایی و منتخب شده تا درصورتی که لیست بیمه خویش‌فرمایی یا کارفرمایی داشته باشند، اقدام به ثبت نام در سامانه کارا کرده و از تسهیلات کرونایی بهره‌مند گردند.

طبق این گزارش، از میان همین 14 رسته شغلی، 850 زیررسته شغلی شناسایی شده است. از میان سه میلیون بنگاهی که از اپیدمی کرونا متضرر شده‌اند، 1.3 میلیون بنگاه دارای کدگارگاهی و بیمه و 1.7 بنگاه فاقد کدکارگاهی و بیمه هستند. همچنین حدود یک میلیون واحد اقتصادی دیگر توسط وزارت کار شناسایی و با ارسال پیام در جریان تسهیلات حمایتی قرار گرفته‌اند.

کارگاه‌هایی که مشمول تسهیلات کرونایی هستند در دو گروه قرار می‌گیرند. گروه اول شامل کارگاه‌هایی است که به اجبار تعطیل شدند و به صورت مستقیم از کرونا ضرر دیده‌اند که این کارگاه‌ها برای هر نیروی انسانی فعال تسهیلاتی معادل 16 میلیون تومان دریافت می‌کنند. گروه دوم شامل کارگاه‌هایی است که تعطیل نشدند و به صورت غیرمستقیم از کرونا آسیب دیده‌اند که این کارگاه‌ها تسهیلاتی معادل 12 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی بنگاه‌ها از مهرماه سال جاری آغاز و به مدت 2 سال است. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات 12 درصد است.

ارزش تسهیلات اعطایی به کسب و کارها

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این گزارش از پرداخت 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات خبر داد. بخش عمده این تسهیلات معادل 5583 میلیارد تومان است که به 14 رسته شغلی آسیب‌دیده و حدود 1785 میلیارد تومان هم به شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی و ریلی پرداخت شده است. با این وجود، تسهیلات پرداختی کنونی به رسته‌های شغلی تنها 56 درصد کل درخواست‌ها بوده است و 44 درصد آن که معادل 4200 میلیارد تومان می‌باشد در مرحله پرداخت قرار دارد. همچنین شعب بانکی نیز در حال حاضر در حال بررسی نهایی 3512 میلیارد تومان قرارداد می‌باشند که به زودی پرداخت خواهد شد و نیز قراردادهایی هم وجود دارند که در مراحل ابتدایی ارزیابی هستند و در صورتی که تأیید شوند 373 میلیارد تومان دیگر به مشاغل پرداخت خواهد شد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور در بهار سال جاری نشان می‌دهد که تولیدات در مسیر بهبود قرار گرفته و با اینکه هنوز فراز و نشیب‌هایی دارند اما در حال بازگشت به قبل از وضعیت پاندمی کرونا هستند.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی