طبق گزارشی که از سوی وزارت صمت در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی منتشر شده است، در شش ماه اول سال 1399 بانک‌ها و موسسات اعتباری مبلغی معادل 696 هزار و 720 میلیارد تومان به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، کشاورزی و بازرگانی و سایر بخش‌های متفرقه پرداخت کرده‌اند که نسبت به همین زمان در سال قبل با 382 هزار و 140 میلیارد تومان افزایش همراه بوده و بیش از 82 درصد رشد داشته است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال معادل 212 هزار و 840 میلیارد تومان بوده که نسبت به تسهیلات سال قبل با 118 هزار و 370 میلیارد تومان، رشد 79.8 درصدی یافته است. این در حالی است که در میان مجموع تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌های اقتصادی، بخش صنعت و معدن سهمی در حدود 30.5 درصدی را در سال جاری به خود اختصاص داده ولیکن در سال قبل این نسبت 31 درصد بوده است.

اما طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف به تنظیم سیاست‌های پرداخت تسهیلات به گونه‌ای می‌باشد که سهمی که به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شود باید حداقل 40 درصد مجموع تسهیلات پرداختی را پوشش دهد.

همچنین در نیمه اول امسال، بخش بازرگانی تسهیلاتی معادل 141 هزار و 270 میلیارد تومان دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل با 68 هزار و 920 میلیارد تومان افزایش، رشدی در حدود 105 درصد را تجربه کرده است. سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات اعطایی امسال معادل 20.3 درصد بوده است.

با توجه به آمار بدست آمده، بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در نیمه اول سال به بخش خدمات با 35.1 درصد تعلق می‌گیرد که معادل با 244 هزار و 550 میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی افزایشی 82.2 درصدی داشته است.

در پایان گزارش باید عنوان داشت که بخش‌هایی از جمله بازرگانی، کشاورزی و مسکن به ترتیب 20.3، 7.2 و 5.7 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که در مقایسه با شش ماهه اول سال گذشته، تسهیلات بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب 56.4 و 38.7 درصد افزایش داشته و به ارزشی معادل 49 هزار و 860 میلیارد تومان و 39 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی