توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون‌ربا، یکی از اثرات مهم رشد اقتصادی کشور بشمار می‌آید. زیرا تسهیلات عقود اسلامی بیشتر در فعالیت‌های مولد مورد استفاده می‌‌شوند و از این‌رو پرداخت وام عقود اسلامی یکی از سیاست‌های مهم اعتباری بانک ملی ایران محسوب می‌شود.

بانک ملی در یک ماه نخست امسال ۴۶ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال از انواع عقود اسلامی در قالب مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، قرض الحسنه و… در ۱۱ هزار و ۲۹۱ فقره پرداخت کرده است. بر این اساس، دو هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در دو هزار و ۳۰۵ فقره در قالب عقد مضاربه و ۲۹ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال تسهیلات در یک هزار و ۶۸۲ فقره در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده است.

شعب این بانک در بخش فروش اقساطی نیز ۳ هزار و ۲۵۸ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده‌اند. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه هم در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که در فروردین ماه، یک هزار و ۳۸۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲۸۱ میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.

از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران، سهم اجاره به شرط تملیک ۱۲ میلیارد ریال است و شعب بانک یک هزار و ۲۱۹ فقره تسهیلات نیز در قالب جعاله به ارزش دو هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند. در بخش خرید دین نیز دو هزار و ۴۰ میلیارد ریال، مرابحه ۹۱۶ میلیارد ریال و در بخش سلف سه هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.