به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در سال 98 در راستای حمایت از افراد و اقشار آسیب‌پذیر، تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی به حجم 36 هزار و 727 فقره پرداخت نموده است.

عمده تسهیلات خوداشتغالی اعطایی بانک ملی مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است که ارزشی معادل 9 هزار و 120 میلیارد و 378 میلیون ریال داشته و در قالب 24 هزار و 88 فقره پرداخت گردیده است. سازمان بهزیستی نیز بخش دیگری است که بیشترین حجم تسهیلات خوداشتغالی را به خود اختصاص داده است. ارزش تسهیلات خوداشتغالی اعطایی به سازمان بهزیستی در سال 98، دو هزار و 131 میلیارد و 217 میلیون ریال بوده است. تعداد تسهیلات نیز در گزارشات بیش از 7 هزار عدد ثبت گردیده است.

تسهیلات مشاغل خانگی بخش دیگری است که از سوی بانک ملی به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین بنیاد شهید تخصیص داده شده است. بیشترین تسهیلات مشاغل خانگی به کمیته امداد و با ارزش 282 میلیارد و 710 میلیون ریال پرداخت شده است. سازمان بهزیستی نیز سهمی حدود 133 میلیارد و 555 میلیون ریالی داشته است. لازم به ذکر است در طول سال 98، بیش از 207 میلیارد و 705 میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی به بنیاد شهید اختصاص یافته است.

بانک ملی در سال 97 نیز با همین رویکرد، یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از بازار اشتغال، 41 هزار و 237 فقره تسهیلات خوداشتغالی و بیش از 24 هزار و 927 قره تسهیلات مشال خانگی پرداخت نموده است.