به گزارش تجارت‌نیوز، رشد بالای نقدینگی و اثر مستقیم آن بر افزایش نرخ تورم، سناریوی تکراری برای اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی بوده است. اگرچه در این سال‌ها، نسخه‌های گوناگونی برای بهبود این شرایط از سوی کارشناسان و دولت‌مردان تجویز شده اما به نظر می‌رسد که هیچ یک از آنها تاکنون کارساز نبوده‌اند. یکی از این توصیه‌ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید بوده که با وجود اینکه بارها از سوی صاحب‌نظران و مسئولان اقتصادی دولت‌ها مطرح شده، در عمل نتیجه خاصی نداشته است.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا هدایت نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد ایران ممکن است و اگر چنین است، چرا تلاش‌ها در این زمینه به سرانجام نرسیده‌اند؟

چرا نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود؟

شقاقی در ابتدای این گفتگو توضیح داد که هدایت نقدینگی به وسیله هدایت اعتبارات به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد، می‌تواند تا حدود زیادی جلوی نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور را بگیرد. با این حال، وی تاکید کرد که واقعیت این است که در حال حاضر، بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «سوال اصلی اینجاست که چرا نقدینگی و اعتبارات به سمت بخش واقعی اقتصاد ایران نمی‌رود؟ پاسخ نیز به محیط اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد.»

فرار نقدینگی از فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران

شقاقی در این گفتگو تصریح کرد: «آیا در شرایط کنونی، یک سرمایه‌گذار حاضر است که سرمایه خود را وارد فضای کسب‌وکار مبهم، غیرقابل پیش‌بینی، غیر رقابتی، پر از دردسر و مسئله‌ساز اقتصاد ایران کند؟ هیچ آدم عاقلی حاضر نیست که در چنین محیط اقتصاد کلانی حضور پیدا کند و در نتیجه این شرایط، نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به سمت بخش مولد اقتصاد نمی‌رود و وارد سایر بازارها می‌شود.»

تسهیلات تکلیفی؛ تناقضی آشکار با سیاست هدایت اعتبارات

یکی از موضوعاتی که در مورد اعتبارات و هدایت آن به سوی تولید مطرح می‌شود، سدی به نام تسهیلات تکلیفی است. در حالی که همواره از سوق دادن نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید سخن گفته می‌شود، فشار تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها، از وام‌دهی آنها به تولیدکنندگان می‌کاهد و این موضوع، به نوعی یک تناقض آشکار در سیاست‌های مربوط به شبکه بانکی است.

شقاقی نیز با تایید این موضوع، اظهار کرد: «تسهیلات تکلیفی که مجلس مدام بر دوش شبکه بانکی می‌گذارد، یکی از آفت‌هایی است که ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند و بهبود این موضوع، به یک مقاومت جدی از سوی بانک مرکزی و دولت نیاز دارد. حتی بانک مرکزی در سال‌های قبل مجبور شد که درباره این موضوع با رهبری نامه‌نگاری کند تا از دستور ایشان برای کاهش تسهیلات تکلیفی استفاده کند.»