رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تخصیص ارز وارداتی بر اساس نتایج اعتبارسنجی بازرگانان خبر داد و گفت: تا زمانی که واردکنندگان تعهدات ارزی قبلی خود را مرتفع نکرده باشند، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. علی رهبری با اشاره به برقراری ارتباط بین 40 دستگاه حاکمیتی و قراردادن اطلاعات بازرگانان کشور در اختیار لایه حاکمیتی توسط سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجاری بیان کرد: در این سامانه، سامانه‌های جامع رتبه‌بندی، سامانه مجوزها، سامانه جامع ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه انبارها، سامانه جامع معاملات و سامانه جامع بیمه دیده شده که تا امروز اقدامات زیادی برای ایجاد این سامانه‌ها انجام شده است.

رهبری با بیان اینکه سامانه جامع تجارت، به عنوان یک سامانه یکپارچه بر تمام فرایند تجارت در کشور نظارت دارد افزود: این سامانه با حذف فرایندهای تکراری برای ارائه اسناد و مدارک، فرایندهای اخذ مجوز از 23 دستگاه کلان کشور، تخصیص ارز و غیره را سرعت بخشیده و با عملکرد سیستماتیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، از موازی کاری جلوگیری کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه مذکور خلاءهای موجود در فرایندهای قبلی را حذف کرده و همچنین با روش سیستماتیک، اجازه اعمال سلیقه توسط کارشناسان را نخواهد داد و در مجموع، سلامت و سرعت عملیات و فرایندهای تجارت در کشور و همچنین میزان نظارت حاکمیت بر این فرایندهای را ارتقاء داده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه این سامانه در سه لایه حاکمیت، کسب و کار و مصرف کننده طراحی شده است، گفت: تکمیل تمامی زیرسامانه‌های این سامانه جامع باعث می‌شود تا تمام فرایند تجارت و ورود و خروج کالا در کشور تا آخرین مرحله و حتی خرده فروشی قابل نظارت به صورت دقیق خواهد شد و حتی فاکتورهای فروش نیز که امروز به هیچ وجه امکان صحت‌سنجی ندارند، در سامانه‌های مرتبط با آن، به صورت شفاف در خواهد آمد و امکان جعل فاکتورها از بین خواهد رفت.

رهبری با تاکید بر اینکه این سامانه تا امروز، تنها بخش تجارت و بازرگانی کشور را تحت پوشش خود قرار داده گفت: برنامه بعدی ما برای این سامانه، راه‌اندازی سامانه‌های مشابه در بخش‌های صنعت و معدن است که قرار است به این سامانه مرتبط شوند.