سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت احتمالی جهان در طی سال‌های 2020 و 2021 در پی آسیب‌های ناشی از کرونا و پیامدهای مثبت ساخت واکسن این بیماری پرداخته است.

طبق این گزارش، با وجود این که ویروس کرونا باعث آسیب به بخش اعظمی از جوامع و همچنین کسب و کارها گردید ولیکن هنوز روزنه‌هایی برای بهبود وضع اقتصاد جهان وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2021، آثار منفی ناشی از پاندمی رونا به حداقل رسیده و جهان در وضعیت قبل از کرونا قرار بگیرد.

پیش‌تر چنین پیش‌بینی شده بود که تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد جهان در سال 2020به میزان 4.5 درصد کوچک‌تر شود ولی هم‌اکنون برآرود می‌شود این رکود به میزان 4.2 درصد خواهد بود که نشان از امیدواری در روزهای آتی دارد.

این سازمان با اشاره به این موضوع که اقتصاد جهان در دو سال آتی، به طور متوسط رشدی در حدود 4 درصد خواهد داشت عنوان کرد همچنان نااطمینان‌های اقتصادی در بسیاری از موارد وجود خواهد داشت؛ لذا کشورها باید همچون سال 2020 از کودکان، فقرا و سایر مشاغل آسیب‌دیده حمایت به عمل آورند.

میزان رشد اقتصادهای برتر در سال‌های آتی

براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ترمیم وضعیت اقتصادی در تمام کشورهای جهان به طور متوازن و یکسان نخواهد بود اما بالقوه و بادوام خواهد بود. طبق بررسی‌ها، بیش از 30 درصد رشد اقتصاد جهان متأثر از فعالیت‌های اقتصادی کشور چین خواهد بود و سهم کشورهای اروپایی و امریکای شمالی کمتر خواهد شد. چین تنها کشوری است که توانست به خوبی آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا را در سال 2020 مهار نماید. برآوردها نشان می‌دهد جین در سال 2021 رشدی بالغ بر 8 درصد را تجربه خواهد نمود و این رقم در سال 2022 به 4.9 می‌رسد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد امریکا در پایان سال 2020 به میزان 3.7 درصد کوچک‌تر شود. برای سال‌های 2021 و 2022 نیز به تریتب رشد 3.2 و 3.5 درصدی برای امریکا متصور است. در حوزه یورو نیز رکود اقتصادی با نرخ منفی 7.5 درصد در سال 2020 وجود خواهد داشت و رشد 3.6 و 3.3 در سال‌های 2021 و 2022 اتفاق خواهد افتاد.