محمود شایان در جلسه بررسی عملکرد اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک که با حضور رییس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک، رییس اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک، معاونان اداره امور، روسای شعب ممتاز و حوزه های شهری و شهرستان، روسای دوایر ستادی و کارشناسان اعتبارات و طرح های اداره امور برگزار شد، با تاکید بر لزوم رعایت بهداشت اعتباری در بانک، خواستار توجه ویژه همکاران به بالا بردن سهم اعتباری بانک و همچنین اعتبارسنجی مشتریان و تسریع امور آنها شد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، کارمزد محوری و افزایش درآمدهای غیرمشاع را از سیاست های اصلی بانک ملی ایران عنوان کرد و ضمن اشاره به بهبود شرایط ترازنامه بانک نسبت به سال قبل، مجموعه عملکرد بانک را مناسب دانست. شایان همچنین با تقدیر از مدیریت اداره امور شعب استان خراسان رضوی در تحقق اهداف تعیین شده بانک و ارتقای جایگاه این اداره، بر لزوم تجدید ارزیابی املاک بانک با هدف افزایش سرمایه تاکید و اظهار کرد: همکاران باید تلاش کنند تا دارایی های بانک از حالت انجماد خارج شود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: به همین منظور اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد در ساختار بانک ملی ایران ایجاد شد که اولویت آن شناسایی املاک و دارایی های مازاد بانک و تبدیل آنها به دارایی مولد است. شایان همچنین راه دستیابی به بانکداری دیجیتال را عبور از بانکداری الکترونیک عنوان و خاطر نشان کرد: این مهم جز با استفاده کامل از تمامی ظرفیت های موجود و ابزارهای در دسترس محقق نخواهد شد.