اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات توسط سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در پایان اردیبهشت سال ۹۸ معرفی شد.

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با 54.578 میلیارد ریال درپایان اردیبهشت ۹۷ در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر خودرو و ساخت قطعات با 45.270 میلیارد ریال در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین گروه فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات مالی، فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، محصولات شیمیایی، استخراج کانه‌های فلزی و زراعت و خدمات وابسته در مکان‌های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.

بر اساس این گزارش، ابزار پزشکی اپتیکی و دباغی پرداخت چرم در رتبه های انتهایی این جدول ایستادند.