با افزایش شدید قیمت مسکن از سال قبل، بخصوص در پایتخت، بدلیل آنکه این تسهیلات عملا قسمت بسیار اندکی از هزینه خرید مسکن را تحت پوشش قرار می‌داد؛ درخواست‌های زیادی برای افزایش سقف وام خرید مسکن به وجود آمده بود.

با این حال، به اعتقاد مسئولین تصمیم‌گیرنده در این حوزه، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تورم و افزایش دوباره قیمت مسکن را سبب می‌شود. از طرف دیگر، طرح‌هایی برای کمتر شدن هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و به دنبال آن کاهش قیمت مسکن اعلام شد که تاکنون هیچ‌کدام از آن‌ها اجرایی نشده‌اند.

چندی پیش بود که ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طرح ایجاد زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن توسط این بانک در حال طراحی است، از کاهش 30 درصدی هزینه ساخت مسکن پس از اجرای این طرح خبر داد که می‌توان این کاهش هزینه را به قیمت مسکن نیز انتقال داد. با این وجود، در شرایطی که خبری از این طرح نیست، شورای پول و اعتبار در هفته گذشته، افزایش سقف تسهیلات خرید و جعاله مسکن را تصویب کرد.

 

اقساط وام خرید مسکن

در هفته گذشته با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف وام خرید مسکن با افزایش همراه شد و این وام برای افراد به سقف ۱۴۰ میلیون تومان؛ شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله و برای زوجین به سقف ۲۴۰ میلیون تومان؛ شامل 2۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله، رسید. با در نظر گرفتن 17.5% سود و بازپرداخت ۱۲ ساله این وام، حداکثر اقساط پرداختی برای زوجین حدود سه میلیون و ۹۹۷ هزار تومان و برای هر فرد حدود دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ بنابراین اشخاص ۳۳۵ میلیون تومان و زوجین ۵۷۵ میلیون تومان بازپرداخت خواهند داشت.

باید در نظر داشت که سقف تسهیلات جعاله از محل منابع داخلی بانک‌ها توسط بانک مسکن و بانک‌های تجاری (شامل تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده) از سقف 20 میلیون تومان تا سقف ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت که به نظر می‌رسد این افزایش سقف تسهیلات فقط برای افرادی که از طریق اوراق گواهی حق تقدم، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند، اتفاق افتاده است و بر این اساس افراد سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم شامل این افزایش سقف‌ها نخواهند شد.