در رتبه‌بندی 1۰۰ شرکت برتر ایران در سال 98 که هفته جاری توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شد، برترین شرکت‌های صادرات گرا بر مبنای شاخص ترکیبی صادرات مشخص شدند. جهت رتبه‌بندی بر این اساس، سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بنابراین سازمان‌هایی که در سال مالی گذشته صادرات داشته‌اند، بر اساس شاخص ترکیبی صادرات سنجش شده‌اند و ۱۰ شرکت اول فهرست، برترین شرکت‌های صادرات گرا معرفی می‌شوند.

شرکت‌های بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری، پتروشیمی خارگ، پتروشیمی رازی، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی لاله، سرمایه‌گذاری ایران، شیرین دارو، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، لوله گستر خادمی و معماران تجارت آفتاب، ۱۰شرکت برتر این بخش را شامل می‌شوند.

لازم به ذکر است که در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ) و پتروشیمی زاگرس در رتبه اول تا پنجم شرکت‌های با بیشترین حجم صادرات معرفی شده‌اند.