اطلاعات موجود در حوزه تسهیلات بانک صادرات نشان می‌دهد بخش خصوصی ، حجم عظیمی از تسهیلات این بانک را استفاده کرده‌ است و فقط نیم درصد مانده تسهیلات بانک صادرات ایران مربوط به بخش دولتی است. یکی از مهم‌ترین سوالات موجود در میان عموم مردم این است که چه میزان از حجم گسترده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی را سازمان‌ها، ادارات و بخش‌های مختلف دولتی مصرف می‌کنند؟

طبق آمار منتشر شده توسط بانک صادرات ایران، حجم بسیار ناچیزی از منابع این بانک به‌صورت تسهیلات در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است و از مانده یک هزار و ۲۳۷ هزار میلیارد ریالی تسهیلات اعطایی این بانک تا پایان خرداد ماه سال‌جاری، تنها ۶ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال آن مربوط به تسهیلات اعطایی به بخش دولتی است. این عدد تقریبا نیم درصد کل مانده تسهیلات پرداختی است و نشان می‌دهد ۵/ ۹۹ درصد کل تسهیلات این بانک را سایر بخش‌ها دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است بخش خصوصی شامل تعاونی‌ها، بازرگانی، کشاورزی، صنعت، معدن و… می‌باشند که با استفاده از تسهیلات بانکی، فعالیت‌های خود را متحول کرده و اکنون نقش اصلی را در رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور ایفا می‌کنند. همچنین اطلاعات منتشر شده توسط بانک صادرات ایران نشان می‌دهد مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال قبل آن بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته است.