طبق خبری که توسط روابط عمومی بانک ملی منتشر شده است، در پنج ماه نخست سال جاری، بانک ملی بالغ بر 542 هزار و 146 میلیارد ریال که معادل 555 هزار و 72 فقره می‌باشد به بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی و … تسهیلات پرداخت کرده است.

در این خبر میزان تسهیلات پرداختی به هر کدام از بخش‌های اقتصادی اعلام شده که در این راستا به بخش صنعت و معدن تسهیلاتی معادل 124 هزار و 201 میلیارد ریال در 16 هزار و 250 فقره پرداخت شد و در همین زمان بخش بازرگانی مبلغ 67 هزار و 370 میلیارد ریال که معادل 65 هزار و 713 فقره است تسهیلات دریافت کرده است.

لازم به ذکر است که در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی هم تسهیلاتی معادل 30 هزار و 302 فقره به ارزش 20 هزار و 93 میلیارد پرداخت شد و نیز بخش مسکن و ساختمان هم 5 هزار و 948 میلیارد ریال به تعداد 13 هزار و 697 فقره تسهیلات دریافت کرده است.

در پایان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات دراین زمان مذکور مبلغ 323 هزار و 439 میلیارد ریال به تعداد 428 هزار و 964 فقره و در بخش صادرات هم 146 فقره به ارزش 1 هزار و 95 میلیارد ریال تعلق می‌گیرد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی