طبق جدیدترین آماری که از سوی وزارت صمت منتشر شد به طور کلی در 9 ماهه اول سال 1399 به بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و معدن، بازرگانی وخدمات وامی معادل 1219 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها و موسسات پرداخت گردبد که در مقایسه با سال قبل 94.8 درصد افزایش یافته است.

در 9 ماه اول سال جاری، بخش صنعت و معدن معادل 362 هزار و 110 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که در مقایسه با سال قبل 90.1 درصد رشد داشته است همچنین سهم تسهیلات این بخش نسبت به کل بخش‌های اقتصادی شامل مسکن و ساختمان، بخش‌های کشاورزی، خدمات، بازرگانی، صنعت و معدن و… حدود 29.7 درصد می‌باشد. این موضوع درحالی که طبق قانون بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی بخش صنعت و معدن نسبت به مابقی بخش‌ها اقتصادی باید حداقل 40 درصد باشد.

در همین بازه زمانی بخش بازرگانی 83.3 درصد تسهیلات از نظام بانکداری اخذ نموده که معادل 221 هزار و 630 میلیارد تومان می‌باشد. سهم این بخش نسبت به کل بخش‌ها اقتصادی در سال جاری معادل 18.2 درصد بوده است.

بخش خدمات با دریافت 39.5 درصد از کل تسهیلات پرداختی به عنوان بیشترین دریافت‌کننده تسهیلات نامیده شد که نسبت به بازه زمانی سال قبل رشدی 123.8 درصدی را تجربه کرده است.

پس از بخش‌های اقتصادی ذکر شده بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب از کل تسهیلات اعطایی،6.9 و 5.7 درصد را مشول می‌شوند. لازم به ذکر است که بخش کشاورزی و مسکن نسبت به سال گذشته 58.1 و52.1 درصد تسهیلات بیشتری دریافت کرده است.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی