طی خبری که از سوی روابط عمومی بانک ملی ایران منتشر شد، این بانک تاکنون به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن و ساختمان، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، بازرگانی، صادرات و خدمات، تسهیلات زیادی اعطا کرده است که سهم بنگاه‌های این بخش‌ها در هفت ماه اول سال جاری مبلغی معادل 967 هزار و 555 میلیارد ریال و در قالب یک میلیون و 26 هزار و 483 فقره تسهیلات بوده است.

در این گزارش آمار تسهیلات ارائه شده از بانک ملی به تمامی بخش‌های اقتصادی قید و مشخص شده است. بیشترین تسهیلات و وام‌های اعطایی بانک ملی، به بخش خدمات اختصاص یافته است که در آن 804 هزار و 275 فقره وام با ارزش 563 هزار و 912 میلیارد ریال اعطا شده است. پس از بخش خدمات، در جایگاه دوم بخش صنعت و معدن سهم بیشتری از تسهیلات بانک ملی داشته است که این سهم معادل 29 هزار و 776 فقره تسهیلات با ارزشی بالغ بر 221 هزار و 994 میلیارد ریال بوده است. پس از بخش صنعت و معدن نیز، جایگاه سوم متعلق به بخش بازرگانی با اختصاص 127 هزار و 241 میلیارد ریال تسهیلات در قالب 111 هزار و 524 فقره، می‌باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش مسکن و ساختمان نسبت به تمامی بخش‌های اقتصادی مبلغ 11 هزار و 86 میلیارد ریال بالغ بر 25هزار و 648 فقره می‌باشد.

بانک ملی جهت حمایت از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مبلغ 41 هزار و 513 میلیارد ریال در تعداد 55 هزار و39 فقره تسهیلات پرداخت کرده است.

همچنین کمترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی نیز مربوط به بخش صادرات در قالب 221 فقره وام با ارزش یک هزار و 809 میلیارد ریال می‌باشد.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی