طبق بخشنامه ای که بانک مرکزی منتشر کرده است، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا پایان خرداد تمدید شد. همچنین با توجه به شرایط کرونا باقی مانده سهمیه استفاده نشده برای اجرای بند (ل) تبصره ۱۶ بودجه ۹۸، این مزیت تنها تا پایان خرداد ماه برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکت های تعاونی مورد استفاده و بهره‌مندی خواهد بود و بعد از آن تمدید نخواهد شد.

بانک‌های عامل این مصوبه عبارتند از: بانک‌ ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت که معافیت پرداخت سود و جرایم این تسهیلات به شرط پرداخت اصل تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌ باشد. همچنین شایان ذکر است که در سال 1399 بودجه‌ای به این امر تخصیص داده نخواهد شد و در بودجه سال ۱۳۹۹ بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان پس از گذشت چهار سال حذف شده است.