بانک مرکزی از اول خرداد ماه سال جاری طی بخشنامه ای شرایط تمدید کارت‌های بانکی، سقف انتقال وجه کارت به کارت و سقف برداشت‌های نقدی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که پس از عبور از دوران بحرانی بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی توسط بانک‌ها طبق این بخشنامه، موارد ذیل از تاریخ 1399/03/01 بایستی اجرا شود:

1- حداکثر مبلغ سی میلیون ریال از طریق کیوسک، خودپرداز و درگاه‌های اینترنتی قابل انتقال وجه به صورت کارت به کارت می‌باشد.

2- حداکثر مبلغ ده میلیون ریال با استفاده از پرداخت‌سازها قابل انتقال (کارت به کارت ) می‌باشد.

3- سقف برداشت وجه نقدی از خودپرداز مبلغ دو میلیون ریال می‌باشد.

4- پس از احراز هویت حضوری، تمدید کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد.