بزرگترین پایگاه داده شهر و شهرنشینی در جهان، موسسه نامبئو، در سال جاری مشابه دوره‌های پیشین، در گزارشی باکیفیت‌ترین شهرهای جهان را بر اساس شش شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت‌های درمانی، هزینه‌های زندگی، نسبت هزینه مسکن به درآمد، زمان اتلاف شده در ترافیک، شاخص آلودگی و شاخص اقلیمی رتبه‌بندی کرده است.

پنج شهر برتر این طبقه‌بندی به صورت زیر است:

شهر قدرت خرید امنیت مراقبت‌های درمانی هزینه‌های زندگی نسبت هزینه مسکن به درآمد زمان اتلاف شده در ترافیک شاخص آلودگی شاخص اقلیمی امتیاز کلی
کانبرا- استرالیا ۱۱۷.۵۹ ۸۰.۶۸ ۸۱.۹۵ ۷۱.۱۶ ۵.۰۸ ۲۳.۰۷ ۱۴.۲۳ ۸۲.۷۲ ۲۱۳.۷۹
رالیگ- آمریکا ۱۴۵.۳۰ ۶۸.۱۱ ۷۵.۶۶ ۶۹.۸۰ ۲.۷۳ ۳۲.۴۱ ۲۰.۹۰ ۸۳.۸۸ ۲۱۰.۵۴
آدلاید- استرالیا ۱۱۶.۱۲ ۷۱.۳۱ ۸۰.۱۹ ۶۸.۴۰ ۴.۰۵ ۲۳.۵۸ ۱۹.۴۶ ۹۴.۹۶ ۲۱۰.۱۸
ولینگتون- نیوزلند ۱۰۶.۷۱ ۷۱.۳۹ ۷۴.۸۴ ۷۰.۴۷ ۶.۰۶ ۲۷.۶۸ ۱۳۳۰ ۹۷.۶۸ ۲۰۵.۰۶
کلمبوس- آمریکا ۱۴۲.۱۷ ۵۸.۲۱ ۷۳.۴۶ ۷۰.۵۰ ۱.۸۹ ۲۵.۹۸ ۲۵.۱۳ ۷۱.۲۹ ۲۰۰.۴۴

 

همچنین پنج شهر آخر رتبه‌بندی باکیفیت‌ترین شهرهای جهان به شرح زیر است:
شهر قدرت خرید امنیت مراقبت‌های درمانی هزینه‌های زندگی نسبت هزینه مسکن به درآمد زمان اتلاف شده در ترافیک شاخص آلودگی شاخص اقلیمی امتیاز کلی
کاراکاس-ونزوئلا ۲.۳۶ ۱۵.۱۰ ۳۹.۲۸ ۲۷.۶۸ ۱۵۰.۵۵ ۳۴.۶۹ ۷۲.۴۱ ۹۹.۹۳ ۰.۰۱
لاگوس-نیجریه ۱۳.۲۸ ۳۵.۰۷ ۴۹.۳۵ ۳۶.۵۶ ۱۵.۴۳ ۶۶.۳۸ ۸۶.۱۲ ۶۰.۷۵ ۵۳.۱۵
تهران-ایران ۱۸.۸۳ ۴۶.۴۹ ۵۱.۸۴ ۴۱.۶۷ ۳۴.۸۰ ۵۳.۰۹ ۸۲.۳۹ ۷۰.۹۹ ۵۴.۷۳
مانیل-فیلیپین ۲۵.۱۴ ۳۵.۶۳ ۶۲.۶۰ ۳۸.۹۹ ۲۴.۱۷ ۵۵.۳۳ ۸۹.۷۹ ۶۱.۲۳ ۵۷.۷۳
داکا-بنگلادش ۳۳.۴۵ ۳۵.۴۹ ۴۰.۶۱ ۳۴.۵۲ ۱۴.۵۱ ۵۷.۵۰ ۹۳.۷۸ ۷۱.۲۹ ۶۲.۲۰
  لازم به ذکر است که در این گزارش همچنین زوریخ در رتبه ۷، اتاوا ۱۳، وین ۲۱، مونیخ ۳۳، ژنو ۳۴، فرانکفورت ۴۹، ونکوور ۵۶، ابوظبی ۷۰، توکیو ۷۷، دوحه ۸۸، ریاض ۱۱۸، نیویورک ۱۲۸، لندن ۱۶۳، پاریس ۱۶۹، تفلیس ۱۷۴ و پکن در رتبه ۲۲۰ جای گرفته‌اند.