اخیراً تبلیغات ارائه اطلاعات اعتباری توسط برخی از شرکت‌ها در سایت‌ها و رسانه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی می‌شود. اطلاعات درج شده در سایت برخی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد، هر شخص و فرد ایرانی که کوچکترین تسهیلات و یا چک برگشتی در بین بانک‌ ها و موسسات اعتباری داشته باشد در این سامانه نشان داده می‌شود.

سوال مطرح شده در اینجا آن است که چگونه یک شرکت خصوصی توانسته به اطلاعات مشتریان در شبکه بانکی دست پیدا کند؟

اساساً چه نهاد و مسئولی مجوز دستیابی به ریز اطلاعات مشتریان در شبکه بانکی را به این شرکت اعتباری داده تا این شرکت از این طریق کسب درآمد کند؟ این در حالی است که بانک مرکزی اخیراً در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که شرکت‌های اعتبارسنجی باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

این موضوع درحالی بیان می‌شود که اساساً هیچگونه مجوزی در خصوص فعالیت این شرکت‌ها در سایت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز مشاهده نشده است. البته ذکر این نکته ضروری است که ارائه اطلاعات اعتباری بر اساس شماره ملی و سیم کارت به نام به شخص داده می‌شود.

نکته جالب‌تر آن است که این شرکت‌ها بابت ارائه اطلاعات اعتباری هر مشتری حدود ۱۰ هزار تومان کارمزد از مشتریان دریافت می‌کند که با توجه به عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، مشخص نیست مبنای کارمزد ده هزار تومانی بر چه اساسی توسط این شرکت‌ها لحاظ شده است.