در سال رونق تولید ملی بانک ملت به کارفرمایان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد نمود. بانک ملت با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و اجرای قانون بودجه سال ۹۸، به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده سازمان بهزیستی کشور تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف فردی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله پرداخت می‌کند.

افزایش سقف تسهیلات فردی به مددجویان در سال گذشته 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که اکنون به سقف 50 میلیون تومان برای هر فرد رسیده است. همچنین تسهیلات مذکور برای کارفرمایان نیز به ازای اشتغال ۵ نفر ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مطابق دستورالعمل صادره، این تسهیلات تنها برای اشتغال‌زایی و رفع بیکاری بوده و اعطای آن به صاحبان مشاغل دایر و فعال مجاز نمی‌باشد.

لازم به ذکر است متقاضیان این تسهیلات از زمان دریافت معرفی‌نامه از سوی بهزیستی یک ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک و پرونده خود برای دریافت وام اقدام کنند و وثیقه این تسهیلات براساس ضوابط اعتباری بانکی و با ارزیابی‌های کارشناسی تعیین خواهد شد.