بانک مسکن در سال گذشته رشد چشمگیری در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ثبت رسانید. اداره آمار و اطلاعات، عملکرد بانک‌مسکن را در سال 98 در حوزه‌های مختلف پرداخت تسهیلات منتشر و تهیه کرده است که این گزارش نشان می‌دهد که در سال گذشته بیشترین رشد در پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت و مسکن بوده است.

در سال 98 شعب بانک مسکن 40 هزار و 801 فقره تسهیلات ساخت با رقم کل 4 هزار و 907 میلیارد تومان به تولید کنندگان و سازندگان مسکن پرداخت کرده‌اند. که این میزان تسهیلات به لحاظ ارزش از رشد 58 درصد و به لحاظ تعداد از رشد 39 درصد برخوردار شدند. درسالی که گذشت نسبت تغییرات بخش ساخت و ساز مسکن به بخش معاملات خرید و فروش مسکن شدت کمتری داشته که این نیز به علت عملکرد تامین مالی ذکر شده می‌باشد. حجم ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران نسبت به سال 97 کمتر از 20 درصد افت داشته است. و این درحالی است که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران بیش از 30 درصد و در سایر شهرها تا 50 درصد کاهش یافته است.

در سال گذشته بانک مسکن با حمایت از تولید و عرضه خانه در شهرها، سهم مهمی در جلوگیری از سنگین شدن رکود ساخت و ساز ایفا کرد. از سال 96 کارشناسان اقتصاد مسکن به رونق بخشی بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری تاکید دارند. که یکی از راه‌های اصلی برای بدست آوردن رونق عرصه مسکن پرداخت تسهیلات بانکی است که در سال 98 این اتفاق توسط بانک مسکن افتاد در سال جاری جهت تحقق شعار جهش تولید، بانک مسکن انواع تسهیلات را برای پرداخت به سازندگان مسکن در نظر گرفته است.

در سال 98 پرداخت تسهیلات جعاله یا همان تسهیلات تعمیرات منزل بخش دیگر گزارش عملکرد بانک‌مسکن را به خود اختصاص داده است بانک مسکن تعداد 189 هزار و 174 فقره تسهیلات جعاله را به خانواده‌ها جهت پوشش هزینه‌های تعمیرات و بازسازی پرداخته کرد. البته متقاضیان خرید خانه با استفاده ترکیبی از تسهیلات خرید و تسهیلات جعاله شامل این تعداد تسهیلات مذکور می‌شوند. و تعداد تسهیلات جعاله سال 98 به سال 97 ، 16 درصد رشد داشته است. بانک‌مسکن سقف تسهیلات جعاله برای تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی را تا 40 میلیون تومان تعیین و پس از بررسی کارشناس، به مالک پرداخت می‌کند.