به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم ماهانه مصرف‌کننده در مهر‌ماه سال جاری با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (2.6 درصد) به 2.9 درصد رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ ماهه هم در مهر‌ماه سال جاری به‌ ترتیب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریور ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پیشتر مرکز آمار هم تورم ماهانه، نقطه به نقطه و دوازده ماه را در مهرماه 1401 به ترتیب برابر با 3.0 درصد، 48.6 درصد و 42.9 درصد اعلام کرده بود.