در گزارشی که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است، فرهاد حنیفی به عنوان معاونت نظارت بانک مرکزی درباره بانک‌های ادغام شده توضیحاتی را ارائه داد که در ذیل به چکیده‌ای ازآنها اشاره می‌شود.

وی عنوان داشت: با ادغام 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری که شامل بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهراقتصاد، موسسه مالی و اعتباری کوثر و بانک انصار می‌باشند نیروهای فعال بانک سپه از 15 هزار نفر به 50 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: مجموع شعب فعال این 5 بانک به همراه بانک سپه حدود 48000 مورد بوده است. اما قبل از ادغام مقرر شد تا هر بانک حدود 10 درصد از شعبات خود را کاهش داده و پس از ادغام با توجه به میزان ظرفیت موجود در هر شهر، دستور استقرار شعب بانک سپه داده شود. همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نیروی انسانی در شعبات شروع به فعالیت کرده و نیز براساس همکاری بانک مرکزی با ستاد نیروهای مسلح، کارکنان بخش ستاد مشخص می‌شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه تسهیلات و سپرده‌پذیری اعلام کرد: پس از ادغام، مقرر شد تا این بانک‌ها بتوانند بدون هیچ خللی به ارائه خدمات و فعالیت‌های خود در شبکه بانکی ادامه دهند. از آنجایی که اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌ها از موارد مهم و مورد توجه می‌باشد به همین علت هم‌زمان با ادغام این 5 موسسه، عملکردهایی در اصلاح‌ روند و کاهش نرخ سپرده صورت گرفت تا این موسسات با خارج شدن از انحرافاتشان در مسیر صحیح قرار گیرند.

حفنیفی در پایان گفت: حال پس از این ادغام، بزرگ‌ترین بانک جمهوری اسلامی با 470 هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شد است که از بانک ملی حدود 50 درصد فراتر است. امید است که بانک سپه با این مقیاس بزرگ خدمات ارزنده و عملکردی مثبت داشته باشد.