بانک توسعه تعاون به منظور ارائه خدمات مطلوب در راستای انجام وظایف حرفه‌ای و درخصوص ایجاد اشتغال، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی خود را جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ه)، سازمان بهزیستی، مشاغل ‌خانگی، اشتغال ایثارگران و همچنین کارفرمایان کمیته امداد افزایش داد.

گفتنی است براساس موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی، بانک توسعه تعاون میزان این تسهیلات جهت مددجویان کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مشاغل خانگی و اشتغال ایثارگران را از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و همچنین سقف وام قرض الحسنه قابل اعطاء به کارفرمایان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و مشاغل خانگی را حداکثر به میزان ۲۰۰۰ میلیون ریال برای اشتغال حداقل ۵ نفر از مددجویان افزایش داد.

شایان ذکراست بانک توسعه تعاون در سال جاری ۶۸۵ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، مشاغل خانگی و ازدواج پرداخت نموده است. همچنین متقاضیان دریافت تسهیلات می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ضمن مراجعه به شعب و افتتاح حساب نسبت به دریافت تسهیلات نامبرده اقدام نمایند.