شرکت های اعتبارسنجی شرکت‌هایی هستند که اطلاعات اعتباری اشخاص را جمع‌آوری کرده و آن را در قالب‌های مختلف نظیر امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری در اختیار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و کسب و کارها قرار می‌دهند.

شرکت‌های اعتباری وضعیت تسهیلات و اقساط معوق و همچنین چک‌های برگشتی مشتریان را جمع‌آوری کرده و پس از یکپارچه‌سازی به عملکرد فرد در زمینه تعهدات نمره اعتباری می‌دهند. در این خصوص، بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس قوانین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات می‌باشند. به عنوان مثال اگر فردی تسهیلاتی در بانک داشته باشد، بانک مورد نظر می‌بایست اطلاعات تسهیلاتی را با تمام بانک‌ها به اشتراک بگذارد.

علاوه بر به اشتراک گذاشتن موارد تسهیلاتی، تعهد شخص به بازپرداخت به موقع تسهیلات نیز باید به بانک مرکزی ارسال تا معتبر بودن شخص از نظر تعهدات مشخص شود.

برابر آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه از جمله تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه‌های اعتبارسنجی ملی محسوب می‌شوند.