از آنجایی که مدیریت نقدینگی مبحث قابل توجهی می‌باشد رئیس کل بانک مرکزی از دو اقدام خود در خصوص مدیریت بازار ارز اطلاع داد که ، قصد ارائه طرح گواهی سپرده یورویی را در اسرع وقت به شورای پول و اعتبار دارد.

عبدالنصر همتی در اینستاگرام شخصی خود اعلام کرد : در راستای سیاستگذاری پولی و بازار ارز و همچنین مدیریت نقدینگی و کنترل تورم با هدف سوق آن به سطح 22 درصد، بانک مرکزی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار اطلاع رسانی کرد.

همچنین ایشان اظهار کردند که بانک مرکزی با فروش گواهی یورویی با سود معین در جهت جمع آوری ریال همیاری به عمل آورند که لازم به ذکر است که از آنجایی که بانک مرکزی از ذخایر بسنده و بی‌نیازی اسکناس یورویی برخوردار ‌می‌باشد ؛ متعهد میشود که در زمان سررسید تمام مبلغ پرداخت شود.

در ادامه بیان کرد : بانک مرکزی با اقداماتی که سابق برای ثبات در بازارهای دارایی انجام داده بطور شفاف منظور افزایش سود سپرده از 10 درصد به 12 درصد می‌باشد که ، این امر به تعدیل زود هنگام افزایش نرخ سود از 10.5 درصد به 12.5 درصد بین بانکی کمک به عمل آورده است.

این اقدامات بانک مرکزی برای ثبات در بازارهای مالی ادامه خواهد داشت و همچنین موقعیت سیاست پولی شرایطی را به وجود آورده تا سیاستگذار در زمان معین و تا جایی که امکان داشته باشد جهت ثبات مالی و دستیابی به هدف 22 درصدی تورم از ابزارهای پولی بهره ببرد .

برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.