با توجه به تحقیقاتی که در زمینه خدمات نوآورانه‌ مورد نیاز مردم ایران با هدف بررسی بیشترین کاربرد اپلیکیشن‌های مالی صورت گرفته است، گزارشی متشکل از 8 بخش تهیه و تنظیم شد که در هر بخش به مسائل متفاوتی از جمله تاثیر خدمات مالی، سبک زندگی و نیز رفتارهای مالی پرداخته شده است. در یکی از این قسمت‌ها افراد به چهار گروه معتمدان، تلاش‌گران، کمال‌طلبان و دنباله‌رو دسته‌بندی می‌شوند. در قسمت پایانی این گزارش پیشنهادهایی در جهت خدمات مالی مورد نیاز به هر گروه ارائه می‌شود.

در این گزارش به بررسی بیشترین کارکرد اپلیکیشن‌های مالی توسط مردم پرداخته شده که آمار بدست آمده حاکی از استفاده بالای مردم از اپلیکیشن‌های بانکی می‌باشد. این درحالی است که اپلیکیشن‌های آپ و همراه کارت به ترتیب با 28.4 و 14.4 درصد در میان برترین اپلیکیشن‌های بانکی رتبه‌های اول و دوم را بدست آوردند.

همراه کارت، تمرکز روی محصول را از علل رشد و موفقیت خود می‌داند و بر این اصل می‌باشد که در صورتی اقدام به معرفی محصول جدیدی می‌نماید که به راحت‌ترین شکل قابل استفاده باشد. همین امر سبب شده است تا بیش از 10 میلیون کاربر در گوشی‌های آیفون و اندروید خود از خدمات این اپلیکیشن استفاده کنند.

سامانه مرآت یکی از جامع ترین مراکز ارائه دهنده خدمات رتبه بندی اعتباری در کشور، به همراه اخبار و مقالات جدید و مهم ایران و جهان در حوزه رتبه بندی اعتباری