براساس آخرین اطلاعات دریافتی، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار 18%، برای انتشار در دستور کار بانک‌ها و موسسات اعتباری، قرار گرفته‌اند. نرخ شکست این اوراق 10% اعلام شده است و هم‌اکنون برخی از بانک‌ها انتشار این اوراق را شروع کرده‌ و برخی دیگر هم در آینده نزدیک انتشار این اوراق را در برنامه‌های خود دارند. لازم به ذکر است که این اوراق یکساله با نام بوده و قابلیت انتقال به شخص دیگر وجود ندارد. پیشتر در هفته‌های گذشته، به‌دنبال کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، سود سپرده یکساله در شبکه بانکی تا 15% کاهش پیدا کرده بود.

بررسی مزایای اوراق گواهی نسبت به سپرده‌های بانکی

اوراق گواهی سپرده‌ای که بانک‌ها منتشر می‌کنند، از برخی جهات مشابه سپرده‌های یکساله هستند، با این وجود اوراق گواهی از مزیت‌هایی نسبت به سپرده‌ها سود می‌برند. اوراق گواهی سپرده مانند سپرده‌های بانکی یکساله بوده و نرخ سود به صورت ماهانه اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه این ابزارها جز سرمایه‌گذاری بدون ریسک به حساب می‌آیند، مناسب افرادی است که به دنبال سود بدون دغدغه هستند.

مزیت اصلی که اوراق جدید بانکی دارند، نرخ سود 18% آنها است که در حال حاضر سه درصد بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌باشد. مزیت دیگر آنها نرخ سود شکست بالاتر است، به گونه‌ای که نرخ شکست برای سپرده‌های یکساله ۸ % و برای اوراق گواهی سپرده ۱۰% تعیین شده است. لازم است بدانید که گواهی اوراق سپرده با نام است، اما قابلیت معامله در بازار ثانویه و قابلیت انتقال را ندارد.

تفاوت با بازار بین بانکی

با وجود انتشار این اوراق، این سوال مطرح می‌شود که چرا با اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی کم شده است، بانک‌ها نیازهای خود را از این بازار تامین نمی‌کنند؟ باید در نظر داشت که بازار بین بانکی، عموما برای پاسخگویی کسری‌های روزانه استفاده می‌شود، بنابراین بانک‌ها در این بازار حساب بلند‌مدت ندارند. این درحالی است که انتشار اوراق یکساله، امکان استفاده از منابع بلند مدت را برای بانک‌ها میسر می‌سازد. بنابراین این اوراق برای حفظ تعادل در بلندمدت برای بانک‌ها مفید است.

در کل این ابزار می‌تواند به راهکار جدید بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده‌ها تبدیل شود، اما جذابیت‌های بازارهای موازی مانند بورس را در جذب نقدینگی نباید فراموش کرد.