قاسم محسنی، مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان گفت: آن دسته از اطلاعاتی که ماهیت کمّی دارد از طریق سامانه‌های مختلف در کشور در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تجمیع می‌گردد و سایر شاخص‌های کسب و کار (کیفی) بر اساس نظرات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مورد ارزیابی واقع می‌شوند.

محسنی با بیان اینکه تعیین رتبه اعتباری توسط مؤسسات رتبه بندی به عنوان یک ارزیابی تخصصی مستقل می‌تواند مبنایی برای بهره‌گیری از خدمات اعتباری و بازرگانی در جامعه باشد، تصریح کرد: به عنوان نمونه، دریافت دسته چک، اعطای تسهیلات به بازرگانان برای ترخیص کالاهای وارداتی بدون تسویه بدهی های گمرکی یا تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان برای وارد کردن کالاهای اساسی، می‌تواند بر مبنای رتبه اعتباری باشد.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان ادامه داد: با توجه به این مهم، در حال حاضر اقدامات شایسته‌ای توسط مراجع تصمیم گیری با همکاری مؤسسات رتبه بندی در حال انجام و پایه‌ریزی است که در آینده نزدیک می‌تواند منشأ تحولات مثبتی در اقتصاد کشور باشد.

محسنی افزود: مطابق مادۀ ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی ۱۳ آبان‌۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره ۱۱۵۱۱۰ مورخ ۳ آذر ۱۳۹۷ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد؛ بانک‌ها مکلفند برای ارائۀ دسته چک به مشتریان خود، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات رتبه‌بندی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص ‌دهند.

محسنی با بیان اینکه به منظور تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مورد نیاز برای استفاده از خدمات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی در فرآیند ارزیابی اشخاص حقوقی، جلسات مستمری با محوریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در حال برگزاری است، اظهار داشت: مقرر شد از ظرفیت‌های مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه استفاده شود.

مدیرعامل رتبه‌بندی اعتباری برهان ادامه داد: این موضوع به آن معنی است که شرکت‌های متقاضی دسته چک، لازم است با مراجعه به مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری، گزارش رتبه اعتباری خود را دریافت نمایند و این رتبه، مبنای ارزیابی بعدی تخصیص سقف مجاز برای صدور چک توسط بانک‌ها خواهد بود. همچنین مطابق بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است تا سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری را برای تجارت داخلی و خارجی و همچنین به منظور ساماندهی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی ایجاد نماید.

محسنی تصریح کرد: بر همین اساس دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است و مطابق آن مقرر شده در ارزیابی شاخص‌های کیفی کسب و کار فعالان اقتصادی، از خدمات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: آن دسته از اطلاعاتی که ماهیت کمّی دارد از طریق سامانه‌های مختلف در کشور در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تجمیع می‌شود و سایر شاخص‌های کسب و کار (کیفی) بر اساس نظرات تخصصی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری مورد ارزیابی واقع می‌شوند.

به گفته محسنی، در این خصوص نیز جلسات مفصّلی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با حضور نمایندگان مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری برگزار شده و شیوه‌نامه ارزیابی شاخص‌های کسب و کار فعالان اقتصادی (کیفی) نهایی شده است. محسنی در پایان اظهار داشت: به نظر می رسد با فراهم شدن بسترهای قانونی فوق و حمایت مراجع قانون‌گذاری و نظارتی، شاهد توسعه روزافزودن نقش مؤسسات رتبه بندی در بهبود و ارتقاء کارایی بازارهای مالی کشور باشیم.