مؤسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال در گزارشی، کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی اقتصاد منطقه یورو در سال 2020، در صورت تداوم فرآیند قرنطینه کنونی به بیش از چهار ماه، که هم اکنون در 19 کشور این ناحیه برقرار است را پیش‌بینی کرده است. این موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی در آخرین گزارش خود آورده است: با توجه به روند شدیداً صعودی هزینه‌های اقتصادی به موازات افزایش تدابیر تحدید کننده شیوع کرونا، خطر رکود ۲ درصدی در سال ۲۰۲۰، گریبان‌گیر اقتصاد منطقه یورو و همچنین بریتانیا شده است. اس‌اندپی گلوبال ضمن تاکید بر اینکه روند ریسک همچنان شیب نزولی دارد، گفته است: پیش‌بینی می‌کنیم که با وجود قرنطینه چهار ماهه، امسال تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تا میزان ۱۰ درصد افت به همراه داشته باشد.