طبق گزارش خبرگزاری تریدینگ اکونومیکس، در مدت 12 ماه گذشته تا ژوئن سال جاری اقتصاد روسیه 8.5 درصد کوچک گردیده است. روند رشد 12 ماه گذشته در مقایسه با دوره قبل 5.5 درصد رشد کمتر را برای اقتصاد بزرگترین کشور جهان نشان می‌دهد و همچنین نسبت به پیش‌بینی قبل نیز 0.5 درصد کمتر است.

طبق مستندات موجود، یکی از اصلی‌ترین عوامل روند نزولی رشد اقتصادی روسیه، تجارت خارجی آن کشور بوده است که در مدت ذکر شده 8.2 درصد رشد منفی داشته است. همچنین اقتصاد این کشور در بخش مصارف خانوار نیز با کاهشی 4.4 درصدی مواجه بوده است.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که در مدت زمان موردنظر، مخارج دولتی روسیه با رشد منفی 1.4 درصد نسبتا وضعیت بهتری را تجربه کرده است ولیکن بخش مخارج سرما‌یه‌ای هم در این مدت رشد منفی 5.8 درصدی به خود دیده است. این درحالی است که در طی سال‌های 1996 تا 2019، اقتصاد روسیه رشدی معادل 2.94 داشته است و این میزان را مدیون عملکرد سه ماهه اخر سال 1999 است؛ زمانی که اقتصاد رشد 12.1 درصد را تجربه کرده است و طبق گزارشات این حد از رشد در این کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود. همچنین کمترین میزان رشد را می‌توان در سه ماهه دوم سال 2009 که معادل 11.2 درصد رشد منفی است مشاهده نمود.

وزیر اقتصاد روسیه، رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری منفی 5 درصد پیش‌بینی کرده است و این درحالی است که بانک مرکزی این کشور رشد اقتصادی امسال را منفی 6 درصد اطلاع رسانی نموده است و باید دید کدام پیش‌بینی به وقوع خواهد پیوست. از میان تمامی کشورهایی که با ویروس کووید-19 درگیر هستند روسیه مقام یازدهم را به خود اختصاص داده است و در اثر ابتلا به این ویروس 15 هزار نفر از جمعیت این کشور جان خود را از دست داده‌اند. اقتصاد روسیه در سه ماه نخست سال جاری توانسته بود رشد 1.6 درصدی مثبت به ثبت برساند. سقوط قیمت نفت و کاهش تقاضای جهانی از دیگر مشکلات عدیده‌ای هستند که روسیه را در تأمین ارز موردنیاز خود با مشکل مواجه ساخته است و دولت برای تقویت رشد منابع مالی کمی در اختیار دارد.