ویروس کوید 19 به علت گستردگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر نزدیک به 160 کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، قلب اروپا، امریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است. در این میان ضرورت پیگیری سیاستهای مقابله ای از آنجا دو چندان می گردد که بدانیم شیوع گسترده کرونا ویروس علاوه بر گرفتن جان شمار زیادی از انسان ها و تحمل هزینه های سنگین سلامت به دولت و خانوارها، فعالیت طیف گسترده ای از کسب و کارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اقتصادی گسترده ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است.

از آن جا که ایران یکی از کانون های مهم شیوع کرونا در جهان پس از چین و ایتالیا شناخته شده است، کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که در ماه های اولیه 1399 شاهد روند مستمر و گسترده ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادهای حوزه خدماتی و تولیدی خواهیم بود. بر این اساس، ضرورت دارد در کنار اجرای مجموعه سیاست هایی به منظور قطع زنجیره انتشار این ویروس و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر، مجموعه سیاست هایی در راستای حمایت از بخش تولید و کسب و کارها نیز اجرایی گردد.

از این رو مرکز پژوهش های اتاق ایران سعی بر آن دارد تا با مروری بر تجربه کشور چین، به عنوان کشوری که مبدأ پیدایش این ویروس می باشد و در کنترل شیوع این بیماری و حمایت از کسب و کارهای زیاندیده موفق عمل کرده است و بررسی تجربه سایر کشورها، مجموعه ای از اقدامات حمایتی که به منظور مدیریت آثار شیوع این بیماری بر کسب و کارها در شرایط حاضر می توان اجرا کرد را احصا نماید.

  پژوهش موردنظر در زیر قابل مشاهده می باشد: اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا؛ ضرورت حمایت از کسب و کارها