بر اساس آمارها،بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تقریبا در نیمه نخست سال جاری به بخش‌های اقتصادی اختصاص داده شد که این مقدار نسبت به مبلغ مشابه سال قبل افزایش 71 درصدی داشته است. وجود تورم بالا و اعطای تسهیلات به بخش‌های آسیب دیده از کرونا از جمله عوامل مهم این افزایش تسهیلات اعطایی می‌باشد. بطوریکه رشد 50درصدی در بخش بازرگانی نمونه‌ای از این افزایش اعطای تسهیلات می‌باشد. از سویی دیگر، تا پایان مردادماه سال 98 معادل 37.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵ بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات اعطا شده است. که بخش کشاورزی 7.4 درصد و بخش صنعت و معدن 30.8 درصد (156هزار میلیارد تومان) از کل 37.5 درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. بخش مسکن با دریافت 30.8 هزار میلیارد تومان تسهیلات یعنی 1.6 درصد سهم از کل تسهیلات، کمترین میزان دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده است. سهم 20 درصدی بخش بازرگانی از کل تسهیلات مبلغی معادل 102.7 هزار میلیارد تومان را برای این بخش به ارمغان آورده است. در نهایت بیشترین سهم تسهیلات مربوط به بخش خدمات می‌باشد که سهم 35.3 درصدی از کل تسهیلات با مبلغ 178.8 هزار میلیارد تومان را دریافت کرده‌است. سرانجام گفتنی است که هدف از اعطای این تسهیلات عبارتند از؛ تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن تا حدی که بیشترین سهم از تسهیلات با هدف تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد شده است.

معرفی انواع تسهیلات بانک ها در سیستم بانکی کشور، مرات مگ ارائه دهنده جدیدترین اطلاعیه ها و تحولات مربوط به قوانین اخذ تسهیلات بانکی