در لایحه بودجه سال 1399 که به تازگی منتشر شده است، جمع درآمد هشت بانک دولتی و بانک مرکزی با رشد 10.5% نسبت با سال 98، بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بانک ملی ایران با بیش از ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان بیشترین منابع درآمدی را به خود اختصاص داده است. همچنین بانک سپه با ۲۰ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۱۸ هزار و ۲۸۱ هزار میلیارد تومان، بانک مسکن ۱۴ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن ۳ هزار و ۱۳ میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان، پست بانک ۱۸۷۳ میلیارد تومان، و بانک توسعه صادرات ۱۹۹۷ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. درآمد این هشت بانک دولتی و بانک مرکزی، در سال گذشته برابر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

مالیات پرداختی بانک‌ها در سال آینده، بر اساس محاسبات دولت، بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نیز نسبت به بودجه امسال، حدودا با 13% افزایش همراه است. همچنین سود خالص نیمی از بانک‌ها نیز برای سال بعد حدود ۱۶۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این مورد نیز از ۱۳% رشد نسبت به امسال حکایت دارد.

هزینه‌های سرمایه‌ای بانک‌ها در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۳۱۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و هزینه بانک‌ها مربوط به افزایش دارایی‌های جاری آن‌ها نیز ۲۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مجموع هزینه‌های بانک‌ها برای سال بعد با کسر ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری، حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است که این رقم، ۲۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر از درآمد بانک‌‌ها است و با ۲۶۹۳ میلیارد تومان درآمد از محل سایر دریافتی‌ها که برای بانک‌ها پیش‌بینی شده است، هماهنگی داشته و درآمد و هزینه بانک‌ها باهم برابر می‌شود.

بودجه بانک‌‌ها