اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد، سود خالص هر سهم بانک به میزان ۱۹ تومان محقق شده است. این بانک با سرمایه ۵۰ میلیارد تومان توانست با ۳۲ درصد رشد، سپرده‌های دیداری و مشابه را از رقم دو هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان در پایان سال مالی ۱۳۹۷ به سه هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان در ۳۱ شهریورماه گذشته برساند. سپرده‌های پس‌انداز و مشابه بانک رسالت نیز توانست از رقم ۱۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان با ۱۴ درصد رشد به رقم ۱۴ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان برسد.

درآمد کارمزدی بانک سه درصد رشد را نشان می‌دهد. این درآمدها از رقم ۱۶۶ میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۷ به ۲۰۲ میلیارد تومان در پایان ۶ماه ابتدای امسال رسیده است. جمع درآمدهای غیرمشاع نیز رشد ۲۵ درصدی را ثبت کرده است که از دلایل سوددهی بانک می‌باشد.

این بانک با نماد «وسالت» ۵۹۰ درصد رشد موجودی نقد، ۵ درصد رشد تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به غیر از بانک‌ها، ۱۰۲ درصد رشد سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار را در مدت یادشده ثبت کرده است. این اطلاعات در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده بانک رسالت آمده است.