براساس گزارشات بانک مرکزی، مانده تسهیلات بانکی در پایان آذر ماه 98 حدود 23 درصد و مانده سپرده‌ها نیز 26.9 درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش مانده کل سپرده‌ها در آذرماه سال 97، 5234.8 هزار میلیارد بوده که در سال 98 و با 26.9 درصد رشد به بیش از 24716.9 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین مانده کل تسهیلات نیز در زمان موردنظر (آذرماه سال 98) معادل 17409.2 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با آذر ماه سال گذشته که 3253.7 هزار میلیارد ریال بوده است، 23 درصد افزایش داشته است.

در سطح استانی، استان تهران بیشترین حجم سپرده‌ها را با مانده 13295.4 هزار میلیارد ریال داشته است و در مقابل استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان سپرده‌ها را در بین تمامی استان‌ها به خود اختصاص داده است. همچنین استان تهران با مانده 11164.5 هزار میلیارد ریال بیشترین حجم تسهیلات را نیز داشته است. کمترین مبلغ تسهیلات نیز به میزان 62.8 هزار میلیارد ریال مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

یکی از دلایلی که می‌تواند در بالا بودن مانده تسهیلات و مانده سپرده‌ها در استان تهران موثر باشد، تراکم بالای شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در تهران است. اکثر فعالیت‌های بانکی توسط شعب بانک‌ها و در استان تهران انجام می‌پذیرد.

لازم به ذکر است براساس گزارش بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخایر قانونی و در پایان آذرماه سال 98، معادل 78.5 درصد بوده که نسبت به آذرماه سال 97 و نیز پایان سال 97، به ترتیب 2.4 و 2.8 درصد کاهش داشته است.