بانک مسکن به تازگی امکان پرداخت سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای املاک با سن بنای تا ۲۵سال را میسر نموده و این در حالی است که این امکان تا پیش از این برای املاک تا سقف سنی ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور پروانه وجود داشت. برای دریافت سقف وام شروط دیگری نیز وجود دارد. یکی از شروط دریافت سقف وام، مقاوم بودن ساختمان است. بر این اساس، هر آپارتمان قدیمی امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را نخواهد داشت و باید احراز شود که ملک از استحکام بنا برخوردار بوده و آیین‌نامه ۲۸۰۰ (طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله) در ساخت آن رعایت شده است.

شرط دیگر برای اختصاص سقف تسهیلات به ارزش ملک خریداری شده باز می‌گردد. تمام تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات از محل اوراق، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف حداکثر ۸۰درصد ارزش ملک قابل پرداخت است به این معنا که اگر سقف تسهیلات از ۸۰درصد ارزش کارشناسی ملک بیشتر باشد در این صورت میزان تسهیلات پرداختی کمتر از سقف خواهد بود.

همچنین طبق اعلام بانک مسکن با تغییر شرط سنی بنا برای استفاده از تسهیلات اوراق، تغییری در اقساط پرداختی تسهیلات‌گیرندگان رخ نمی‌دهد، اما در شرایطی ممکن است دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور برای املاک قدیمی‌ساز به زیر ۱۲سال کاهش یابد و در نتیجه رقم اقساط ماهانه آنها افزایش یابد.

بر اساس یک اصل کلی در مورد تمام انواع تسهیلات بانک مسکن، مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن نباید از سه‌چهارم عمر مفید باقی‌مانده ساختمان بیشتر باشد. عمر مفید بنا نیز توسط ارزیاب بانک که از شعبه برای بازدید ملک مراجعه می‌کند، تعیین می‌شود. بر این اساس ممکن است در برخی موارد نادر، عمر مفید برخی از ساختمان‌های قدیمی که خریدار برای تملک آنها درخواست استفاده از تسهیلات از محل اوراق دارد، در حدی نباشد که بتوان سقف ۱۲ساله بازپرداخت را برای آنها منظور کرد. در این موارد مدت بازپرداخت با فرمول مذکور تعیین می‌شود و ممکن است مثلا به هشت یا ۱۰سال کاهش یابد و به این ترتیب اقساط ماهانه آنها تحت تاثیر کاهش دوره بازپرداخت، مقداری افزایش یابد.

سقف تسهیلات انفرادی مسکن از محل اوراق در تهران ۶۰میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر ۵۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰میلیون تومان است. همچنین نرخ سود تسهیلات در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ۱۷.۵درصد و در مناطق بافت فرسوده شهری ۱۶درصد تعیین شده است. اقساط تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم برای تسهیلات ۶۰میلیون تومانی ماهیانه حدود ۱۰،۰۰،۰۰۰تومان، برای تسهیلات ۵۰میلیون تومانی ماهیانه حدود ۸،۳۵۰،۰۰تومان و برای تسهیلات ۴۰میلیون تومانی ماهیانه حدود ۶،۷۰۰،۰۰تومان است.

چنانچه از تاریخ صدورجواز ساخت بیش از ۲۵سال و حداکثر ۳۰سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات در تهران ۴۵میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت۴۰میلیون تومان و سایر شهرها ۳۵میلیون تومان خواهد بود.